Modern yüzyılın en önemli devinimlerinden olan Bauhaus Ekolü’nün “Ressamlık, mimarlık, heykeltıraşlık ve zanaatkârlık iç içe olmalıdır” anlayışından etkilenerek İç mekan tasarımı ile başlayan Tasarım Departmanı’na, Grafik ve Ürün Tasarımı’nı da eklemiş; kişi, kurum ve kuruluşların istek, tarz ve ihtiyaçlarına yönelik daha bütüncül yaklaşımlarla tasarımlarını sunmuştur. Tasarım Departmanı, sanat ve zanaatın birleşimi üzerine kurmuş olduğu Tasarım felsefesini, sürekli üzerine ekleme bilinciyle tıpkı eğitim alanında olduğu gibi yenilikçi düşünce ile geliştirmekte ve tasarımlarını daha iyiye götürme amacını taşımaktadır. Bu bağlamda, ihtiyaca yönelik ergonomik, fonksiyonel ve sanatsal nitelikli ürünleri, bir kişiyi yada bir stili taklit etmeksizin aldığı referanslar, tasarım teorileri, modern teknoloji ve estetik görüş ışığında analiz ederek marjinal bir sunuş için sonsuz sayıda fikir üretimi ile çalışmalarına devam etmektedir.